Το Ξενοδοχείο

PELION RESORT 4*

Portaria, Pelion 37011

Τel : 24280 99990,
         24280 99930 

E: info@pelionresort.gr