Εδώ μπορείτε να δείτε την θέση μας σε πραγματικό χρόνο. Η υπηρεσία ενεργοποιείται και απενεργοποιείται με απόφαση του αρχηγού της εκδρομής.